วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิธีการแก้ไขภาษาต่างดาว สำหรับ Windows 10


วิธีแก้ไขไวรัสโฆษณา #EP2

#มือใหม่ อีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาไวรัสโฆษณาที่มาจากส่วยขยาย ------------------------ โหลดที่นี่ https://www.google.com/chrome/cleanup-too...