วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่าง Ghost กับ Set Up windows ธรรมดา

วิธีแก้ไขไวรัสโฆษณา #EP2

#มือใหม่ อีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาไวรัสโฆษณาที่มาจากส่วยขยาย ------------------------ โหลดที่นี่ https://www.google.com/chrome/cleanup-too...