วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

แก้ไขปัญหาไมค์ช๊อต...ปัญหาโลกแตก

วิธีแก้ไขไวรัสโฆษณา #EP2

#มือใหม่ อีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาไวรัสโฆษณาที่มาจากส่วยขยาย ------------------------ โหลดที่นี่ https://www.google.com/chrome/cleanup-too...