วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตั้งค่าปุ่มสลับภาษา windows 10วิธีแก้ไขไวรัสโฆษณา #EP2

#มือใหม่ อีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาไวรัสโฆษณาที่มาจากส่วยขยาย ------------------------ โหลดที่นี่ https://www.google.com/chrome/cleanup-too...